Spoorzone Delft

Spoorzone Delft

Projectinformatie

Project Spoorzone Delft
Locatie Delft
Opdrachtgever ProRail
Looptijd jan 2009 - jun 2017

CrommeLijn (CCL) bouwt voor ProRail een spoortunnel van 2,3 kilometer, bestaande uit twee tunnelbuizen, een ondergronds station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied en voor de uitvoering van een groot deel van het Masterplan. De Combinatie CrommeLijn bestaat uit Mobilis, CFE en Dura Vermeer.

In 2009 startte Combinatie Crommelijn met de voorbereidende werkzaamheden. Het plangebied werd "functievrij" gemaakt door het verleggen van kabels en leidingen en twee tramlijnen, sloopwerk en het verplanten van bomen. In 2010 ging het werk fysiek de grond in. Sinds eind februari 2015 rijden de treinen ondergronds, door de eerste tunnebuis met twee sporen. Daarmee werd fase 1 van het intrawerk afgerond. In de zomer van 2015 is het spoorviaduct gesloopt, waarna werd gestart met de aanleg van de tweede tunnelbuis en de parkeergarage.

Fase 2 betekent voor Combinatie Crommelijn het in 2017 opleveren van de ruwbouw van de tunnel voor de sporen 3 en 4 waarmee in de toekomst complete viersporigheid op een van de drukste spoortrajecten van Nederland mogelijk wordt.

Spoorzone Delft in vogelvlucht

Artikel Spoorzone Delft uit InBeeld - november 2015